วันเสาร์, เมษายน 23, 2559

แบนอีก... สั่งห้ามนำเข้าหนังสือ 'The New Age of the Kings' ระบุหมิ่นกษัตริย์ฯ

สตช.สั่งห้ามนำเข้าหนังสือ 'The New Age of the Kings' ระบุหมิ่นกษัตริย์ฯ


ที่มา ประชาไท
Fri, 2016-04-22


22 เม.ย.2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 196/2559 เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนําเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร โดยระบุว่าสั่ง ณ วันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา ลงนามโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

คำสั่งระบุว่า ด้วยปรากฏว่าบทความเรื่อง Thailand : Colossally Popular จากหนังสือ The New Age of the Kings : Modern Monarchies In Malaysia and the World ของสํานักพิมพ์ Partisan Puplication ตีพิมพ์บทความที่มีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงอาฆาตมาดร้าย พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ หรือจะกระทบต่อความมั่นคง แห่งราชอาณาจักร หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

อาศัยอํานาจตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 จึงห้ามสั่งเข้า หรือนําเข้าบทความเรื่อง Thailand : Colossally Popular จากหนังสือ The New Age of the Kings : Modern Monarchies In Malaysia and the World ของสํานักพิมพ์ Partisan Puplication เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร รวมทั้งให้ริบหรือทําลายซึ่งสิ่งพิมพ์ดังกล่าว

ทั้งนี้เมื่อช่วงต้นเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา เพิ่มมีการเผยแพร่คำสั่ง สตช. ห้ามนำเข้านิตยสาร Marie Claire ฉบับภาษาฝรั่งเศส เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ของฝรั่งเศส เนื่องจากมีเนื้อหาหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ฯ ด้วยเช่นกัน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง: