วันพฤหัสบดี, เมษายน 21, 2559

วาทะเด็ด... คนไม่กี่คน เขียนกฏหมาย จะมาบังคับใช้กับคนหกสิบกว่าล้านคน แล้วไม่ให้ถาม ห้ามค้าน ห้ามสงสัย มันเป็นประชาธิปไตยตรงไหน?
ประชาธิปไตยผ่านจากกระบอกปืนไม่ใช่ประชาธิปไตย

มิตรสหายท่านหนึ่ง