วันอาทิตย์, เมษายน 24, 2559

คลิปความคิดเห็น นปช. 24 เมษายน 2559 ว่าด้วยเรื่องร่างรัฐธรรมนูญฉบับ "มีชัย" และ พรบ.ประชามติ แถลงวันเดียวกับสุเทพ เทือกสุบรรณแสดงท่าทีรับรองร่างรัฐธรรมนูญฉบับ "มีชัย"
https://www.youtube.com/watch?v=jbw5Rjh0Xsw&feature=youtu.be

จตุพร พรหมพันธุ์ มองไกล นปช.แถลงข่าว 24-4-2016

SHTV

Published on Apr 23, 2016