วันจันทร์, เมษายน 25, 2559

อารยะขัดขืนขึ้นยืนสู้ ปากกากับปากกูสู้ไม่ถอย... (กวีศรีประชา)
https://www.facebook.com/100005587187129/videos/467038810159021/


"ใครไม่เข้าใจสิทธิของความเป็นคน
คนนั้นไม่ใช่คน"


วัฒนาเดินหน้าต่อ

อารยะขัดขืนขึ้นยืนสู้
ปากกากับปากกูสู้ไม่ถอย
อหิงสาตอกย้ำซ้ำร่องรอย
ปลดปล่อยสู่สิทธิ์อิสรา
ตามมาเถิดเพื่อนผู้มุ่งหลุดพ้น
วิถีธรรมบนถนนของคนกล้า
อันมั่นคงยืนหยัดแบบวัฒนา
จะเร็วช้า ถึงที่สุด ไม่หยุดเดิน

กวีศรีประชา
22/4/2016