วันเสาร์, เมษายน 30, 2559

ประชาชนสอบถามไม่ได้ ติไม่ได้ อย่าเรียกประชามติเลยครับ เรียก 'ประชามะให้ติ' ดีกว่า
http://news.voicetv.co.th/thailand/359142.html

วิวาทะ ประชา(ม)ติ ร่าง รธน.ไม่ได้?

by Wanee L.
30 เมษายน 2559
สืบจากเสียง ประจำวันที่ 30 เมษายน 2559

ร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนการลงประชามติมีออกมาจากหลากหลายบุคคล จนเกิดความสับสนอย่างมาก เพราะไม่เพียงแต่ พ.ร.บ.ประชามติ ที่มีระเบียบออกมาแล้ว กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องของ คสช. ยังเป็นกับดักด้านสิทธิเสรีภาพบนข้อจำกัด จนนำมาสู่วิวาทะที่ว่า อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้