วันศุกร์, เมษายน 22, 2559

ทักกี้โดนอีก... ประยุทธ์พูดชัดทักษิณอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวทางการเมือง (Yes. Thaksin is behind everything including the plague, locust, global warming, floods and Prayut's diarrhea)


https://www.youtube.com/watch?v=3R_wcN8w3gY&ebc=ANyPxKrnTDybmDoQBCSx3rbvVyUcajejmMI5Qn-GoypXTtAkuNpFtoa_uiW9P6sPIUmhPCuD0fyq

นายกฯประยุทธ์พูดชัดทักษิณอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวทางการเมือง: Khaosod TV

Khaosod TV

Published on Apr 20, 2016
.....


ความเห็นเป็นภาษาอังกฤษ

But Winter - Here comes Thaksin!
Nah, your joke doesn't work,loong tu...

Kanokkorn Onlamri - Everything came from Thaksin!
Tuu dumbest can't walk out of Thaksin's shadows!!

Dean Marsh - So typically "Thai". When you can't accept your own short comings, such as admitting that there actually be Thai people who do not like you or your programs, and are making themselves heard, blame someone else. And, of course, for the Junta Leader, the easiest, and first, person to blame is Thaksin, whether he has a hand in it or not.

Tommy Matures - Yes. Thaksin is behind everything including the plague,locust,global warming,floods and Prayut's diarrhea.

Ian Douglas - If Thaksin were to die tomorrow his ghost would be blamed for any problems.