วันอาทิตย์, เมษายน 24, 2559

ผู้รักประชาธิปไตยในอเมริกา และจากหลายทวีป เตรียมยกระดับการต่อสู้ยาวกับเผด็จการ คสช. จัดการประชุมสมัชชาประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครั้งที่ 2 ณ เมืองLas Vegas สหรัฐอเมริกา 21 May 2016 เพื่อการจัดตั้งองค์กรประสานงานร่วมกันในทางสากล และหาทางออกให้กับประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตยโดยเร็ว

จม.ที่ไทยอีนิวส์ได้รับ


เรียน พี่น้องเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยที่เคารพ


2 ปี ที่ผ่านมา พี่น้องไทยผู้รักความเป็นธรรมและรักประชาธิปไตยได้ร่วมกันต่อต้านการปล้นอำนาจประชาชนของคสช. ด้วยหลากหลายรูปการตามความสันทัดจัดเจนของแต่ละกลุ่ม แต่ละคน แต่ละภูมิภาค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้โจร คสช. ว้าวุ่น และไม่สามารถจะหลอกลวง หรือควบคุมความคิดเห็นของประชาชนได้ 

และไม่ว่าพวกเขาจะเดินทางไปที่ใหน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่นอกการควบคุมด้วยกำลังอาวุธของพวกเขา ก็จะถูกประชาชนผู้รักประชาธิปไตยประท้วงต่อต้าน และเพื่อให้การต่อต้านยกระดับขึ้นสู่รูปการประสานงานและสามารถตอบโต้พวกโจรกบฏอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะเมื่อ คสช. ประกาศขยายการปล้นอำนาจออกไปอีก 5 ปี และเตรียมโกงการจัดทำประชามติรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างภาพหลอกลวงในการปล้นอำนาจ พี่น้องประชาชนเรายิ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดขบวนการต่อสู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 จึงเป็นวันสำคัญที่พี่น้องเราจากหลายทวีปจะได้เดินทางมาที่โรงแรม Gold Coast เมือง Las Vegas ประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิเช่น จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ,เอนกซานฟราน,จรัล ดิษฐาอภิชัย, จักรภพ เพ็ญแข, สุนัย จุลพงศธร และแกนนำจากยุโรป เพื่อร่วมการประชุมสมัชชาฯ โดยมีวาระสำคัญคือ การปรึกษาเพื่อการจัดตั้งองค์กรประสานงานร่วมกันในทางสากล เพื่อการต่อต้านเผด็จการคสช. และหาทางออกให้กับประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตยโดยเร็ว รวมถึงวาระสำคัญอื่นๆ ที่จะมีการนำเสนอในที่ประชุม

ท่านผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมในฐานะเป็นเจ้าของงานร่วมกันได้ที่อีเมล democracy.coalition@gmail.com หรือโทรถึงคุณดารณี รวีโชติ โทร 772-206-6346 หลัง 16.00 น. เวลาลาสเวกัส

ด้วยความมุ่งมั่นต่อประชาธิปไตย

คณะกรรมการจัดการประชุมสมัชชาประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครั้งที่ 2