วันพฤหัสบดี, เมษายน 28, 2559

คลิป ร่วมยืนแสดงเจตนารมณ์ หยุดคุกคามเสรีภาพประชาชน 28 เมษายน 59


https://www.youtube.com/watch?v=i7VFzqGradA

ร่วมยืนแสดงเจตนารมณ์ หยุดคุกคามเสรีภาพประชาชน 28 เมษายน 59

Resistant Citizen

Published on Apr 28, 2016