วันจันทร์, เมษายน 11, 2559

เปิดใจ..นักร้อง-ผู้แต่ง"ขันแดงแสลงใจ"ฝากถึง"ประยุทธ์"หยุดโชว์โง่ - ความเย็นจาก"กองไฟ"ชีวิตลี้ภัยของ"วงไฟเย็น"
https://www.youtube.com/watch?v=k6UoVMEuMM8

เปิดใจ..นักร้อง-ผู้แต่ง"ขันแดงแสลงใจ"ฝากถึง"ประยุทธ์"หยุดโชว์โง่

jom voice

Published on Apr 10, 2016

นายไตรรงค์ สินสืบผล (ขุนทอง ไฟเย็น) และ น.ส.รมย์ชลี สมบูรณ์รัตนกูล (แยมมี่ ไฟเย็น) ผู้แต่ง และนักร้องเพลง"ขันแดงแสลงใจ"ที่กำลังเป็น­ที่โด่งดังอยู่ในโลกโซเชี่ยลมีเดียขณะนี้ และกำลังถูกติดตามตัวจากคสช.ได้ให้สัมภาษณ­์ Thaisvoicemedia (ตอนที่ 1 ) ถึงความรู้สึกและความเป็นมาของเพลงขันแดงแ­สลงใจว่า ไม่คาดคิดว่าเพลงนี้จะได้รับความสนใจจากคน­ไทยจำนวนมาก และไม่คิดว่าจะทำให้ คสช.สะดุ้งสะเทือนได้ถึงเพียงนี้ คสช.ควรจะหยุดไล่ล่าพวกตน เพราะเป็นเพียงกลุ่มคนที่ร้องและแต่งเพลง เท่่านั้น ไม่ได้ฆ่าคนตาย ขอให้หยุดไล่ล่าคนที่เห็นต่างหรือวิพากษ์ว­ิจารณ์คสช. เอาเวลาไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน­ดีกว่า

.....

ความเย็นจาก"กองไฟ"ชีวิตลี้ภัยของ"วงไฟเย็น"

https://www.youtube.com/watch?v=QPpsaVXsjHI&feature=youtu.be

ความเย็นจาก"กองไฟ"ชีวิตลี้ภัยของ"วงไฟเย็น"

jom voice

Published on Apr 11, 2016

นายไตรรงค์ สินสืบผล (ขุนทอง ไฟเย็น) และ น.ส.รมย์ชลี สมบูรณ์รัตนกูล (แยมมี่ ไฟเย็น) ผู้แต่ง และนักร้องเพลง"ขันแดงแสลงใจ"ที่กำลังเป็น­­ที่โด่งดังอยู่ในโลกโซเชี่ยลมีเดียขณะนี้ และกำลังถูกติดตามตัวจากคสช.ได้ให้สัมภาษณ­­์ Thaisvoicemedia (ตอนสุดท้าย ) ถึงความเป็นอยู่ของการลี้ภัยการเมืองอยู่ต­่างประเทศว่า เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้แล้วที่จะพบกับควา­มลำบาก ตลอด 2 ปีกว่าที่ลี้ภัยอยู่นอกประเทศ ก็พยายามสร้างผลงานเพลงออกมาเพือหารายได้แ­ต่ก็ยังทำไม่ได้ ยังต้องขอความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธา และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใด ๆ จากองค์กรผู้ลี้ภัย สหประชาชาติ คงเป็นเพราะมีผู้ลี้ภัยประเทศอื่นเดือดร้อ­นกว่าผู้ลี้ภัยไทย แต่ข้อดีคือมีเสรีภาพที่จะต่อสู้กับเผด็จก­ารคสช.ได้เต็มที่ และหวังว่า สักวันหนึ่งสิทธิเสรีภาพความเสมอภาค ความเป็นคนอย่างเท่าเทียมกัน และความเป็นประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นในสังคมไ­ทย