วันอาทิตย์, เมษายน 24, 2559

15 ล้านคะแนน ใครได้ก่อน ชนะแบเบอร์


ที่มา ไทยรัฐออนไลน์
23 เม.ย. 2559


ย้อนข้อมูลในอดีตก่อนมองไปถึงอนาคตอันไม่ใกล้ไม่ไกล

ผลการลงประชามติ รัฐธรรมนูญฉบับ คมช. เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2550 มีคนไทยไปใช้สิทธิ์ 25.9 ล้านคน หรือ 57.61 เปอร์เซ็นต์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศ 45 ล้านคน

มีประชาชนโหวต “เห็นชอบ” 14.7 ล้านคน

ประชาชนโหวต “ไม่เห็นชอบ” 10.7 ล้านคน

คะแนนโหวตเห็นชอบมากกว่าโหวตไม่เห็นชอบ 4 ล้านคะแนนชนะขาดครึ่งช่วงตัว

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าถ้าใช้ผลคะแนนประชามติร่างรัฐธรรมนูญยุค คมช.มาประเมินอนาคตร่างรัฐธรรมนูญยุค คสช.

ถ้าต้องการให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ มีชัย ฤชุพันธุ์ ผ่านประชามติเห็นชอบออกมาได้อย่างสะดวกโยธิน...

จะต้องได้คะแนนโหวตเห็นชอบมากกว่า 15 ล้านคนขึ้นไป!!

นี่วิเคราะห์ในแง่สถิติเพียวๆ ไม่เกี่ยวปัจจัยแทรกซ้อนอื่นๆ ซึ่งคาดเดาไม่ได้ว่าจะมี?หรือไม่มี?

ฉะนั้น เพื่อรับประกันซ่อมฟรีว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยจะไม่ตายทั้งกลม

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงต้องวางแผนลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนเพื่อชี้แจงสาระสำคัญและข้อดีข้อเด่นในร่างรัฐธรรมนูญอย่างสุดลิ่มทิ่มประตู

โดยระดมวิทยากรอาสาสมัครจากเครือข่ายต่างๆ มาร่วมด้วยช่วยโหมกระพือประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญมากกว่า 3 แสนคน

โอ้แม่เจ้า...ยิ่งใหญ่มโหฬารกว่าประชามติครั้งก่อนสิบเท่าตัว

นายนรชิต สิงหเสนี โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่าได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุขให้จัดส่งบุคลากรชจำนวน 3.3 แสนคน เข้ารับการอบรมเป็น “วิทยากรอาสาสมัคร” เพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญในช่วง 3 เดือน ก่อนลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

วิทยากรอาสาสมัครทั้ง 3.3 แสนคน (อสม. อปพร.กก.กองทุนหมู่บ้าน) จะเป็น “ทีมหลัก” ในการเดินสายพบประชาชนทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ทุกซอกทุกมุม

ปัจจุบันประเทศไทยมีหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 74,000 หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีสมาชิกประมาณ 144 ครัวเรือน

มีประชากรเฉลี่ยหมู่บ้านละ 746 คน

“แม่ลูกจันทร์” ประเมินว่าถ้าวิทยากรอาสาสมัคร 3.3 แสนคน สามารถโน้มน้าวให้ประชาชนทั้ง 74,000 หมู่บ้านทั่วประเทศไทย ให้เห็นดีเห็นงามกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยเพียง 1 ใน 4

หรือเพียง 25 เปอร์เซ็นต์

หรือทำให้มีคะแนนโหวต “เห็นชอบ” หมู่บ้านละ 186 คะแนน

เมื่อรวมกันทั้งประเทศจะได้คะแนนโหวตเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญถึง 13.8 ล้านคะแนน

ถ้ารวมข้าราชการอีก 1.3 ล้านคน ก็จะได้คะแนนโหวตเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญเพิ่มเป็น 15 ล้านเสียงพอดีๆ

ถ้าบวกกำลังทหารอีก 3 แสนนาย กำลังตำรวจอีก 2 แสนคน

คะแนนโหวต “เห็นชอบ” จะเพิ่มไปถึง 15.5 ล้านคะแนนสบายๆ

บอกแล้วไง...ถ้าเกิน 15 ล้านคะแนน “ผ่าน” แบเบอร์.“แม่ลูกจันทร์”

ooo

ชาว “โหวตโน” พร้อมใจกันหน่อย.... 15M +
They say yes, but we say NO--