วันอังคาร, เมษายน 26, 2559

มันเป็นแผนซ้อนแผน (ร่างฯผ่าน หรือไม่ผ่าน กรู(เตรียม)อยู่ยาววววว)
https://www.youtube.com/watch?v=1LLWtmZ7G7M&feature=youtu.be&a

มันเป็นแผนซ้อนแผน


behindth

Published on Apr 25, 2016