วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 15, 2559

PerMAS ประกาศจุดยืนทางการเมือง พร้อมเดินหน้าสร้างสันติภาพด้วยเวทีวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยhttps://www.youtube.com/watch?v=IQcCgsBUJcI&feature=youtu.be

PerMAS ประกาศจุดยืนทางการเมือง พร้อมเดินหน้าสร้างสันติภาพด้วยเวทีวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัย

Published on Feb 13, 2016

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น.ณ.บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทางสหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชน­ปาตานี PerMAS ประมาณ 200 คน ได้ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองเพื่อขอพื้น­ที่ทางการเมืองให้กับประชาชนภายหลังจากหน้­าที่ได้ขอให้ระงับเวทีเสวนาสาธารณะ ที่ทางกลุ่มจะจัดในวันนี้. 13 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ทางPerMAS ได้ประกาศขอพื้นที่สาธารณะคืนให้กับประชาช­นพร้อมเดินหน้าเปิดพื้นที่วิชาการเพื่อสร้­างสันติภาพต่อไป

...


ทำไมต้องประชาชน!!??
ทำไมต้องกลัวเสียงประชาชน!?

PerMas ตัวแทนนักศึกษาใน
3 จว.ชายแดนใต้เขาประกาศ
จุดยืนในแนวทางของสันติภาพ
ในพื้นที่ของการขัดแย้งที่ปลาย
ด้ามขวามของประเทศไทย!!!!

ลองฟังดูนะค่ะว่าทำไมทหารต้อง
ไปห้ามการจัดงานเสวนาของพวก
เขา ทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่!?

ทำไมไปปิดกั้นเวทีสาธารณะทาง
วืชาการของพวกเขา!!! เพราะดิน
แดนที่เขาอยู่อาศัยเขาก็ต้องการ
ความสงบและสันติภาพอย่างยั่ง
ยืนและแท้จริง พวกเขาพยายาม
หาทางออกจากความขัดแย้งไป
ปิดกั้นไม่ให้เขามีพื้นที่ในการพูด
คุยและร่วมกันหาทางออกเพื่อให้
เกิดสันติภาพที่แท้จริงทำไม!!

ทำไมทหารถึงต้องระแวงเขา!!??

ทำไมถึงไม่เชื่อใจเขา!!! พวกเขาก็
คือประชาชน!!!ในพื่นที่ของความ
ขัดแย้ง พวกเขาต้องการสันติภาพ
ที่แท้จริง เขาก็ต้องการความสงบ
ในถิ่นกำเนิดของเขาจึงร่วมมือกัน
จัดเวทีพูดคุยกันเพื่อหาทางออก!!!
"นี่เป็นตัวอย่างคำพูดของเขา"
(คลิกฟังและพิจารณากันเองค่ะ)

กานพลู กาน กานพลู