วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 05, 2561

สนช. เตรียมพิจารณาปรับแก้กฎหมายให้ขึ้นเงินเดือนแก่ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม - องค์กรอิสระ - ศาลรธน. -อัยการ ย้อนหลัง 4 ปี รวมวงเงิน 450 ล้านบาท พร้อมโหวต 3 วาระรวด พ.ร.บ.สงฆ์

สนช.จ่อปรับขึ้นเงินศาล - องค์กรอิสระย้อนหลัง 4 ปี รวม 450 ล้าน


Voice TV
Jul 4, 2018


สนช. เตรียมพิจารณาปรับแก้กฎหมายให้ขึ้นเงินเดือนแก่ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม - องค์กรอิสระ - ศาลรธน. -อัยการ ย้อนหลัง 4 ปี รวมวงเงิน 450 ล้านบาท พร้อมโหวต 3 วาระรวด พ.ร.บ.สงฆ์


นายยุทธนา ทัพเจริญ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้า สนช.จะมีวาระการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนให้ ผู้บริหารระดับสูงของข้าราชการด้านกระบวนการยุติธรรม และองค์กรอิสระ ให้สอดคล้องกับที่เคยปรับขึ้นเงินเดือนให้ ข้าราชการพลเรือน ครู ทหาร ตำรวจ และรัฐสภา ไปเมื่อเดือนธ.ค. 2557 ตามการปรับแก้ร่างกฎหมายทั้ง 5 ฉบับคือ 1.ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 2.ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3.ร่างพ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 4.ร่างพ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ 5.ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการอัยการ

นายยุทธนา กล่าวว่า การปรับขึ้นค่าตอบแทนจะย้อนไปถึงวันที่ 1 ธ.ค. 2557 ส่วนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)จะย้อนไปถึงปี 2548 เนื่องจากที่ผ่านมากสม.ได้รับเงินเดือนตามพระราชกฤษฎีกา ไม่เป็นกฎหมายเหมือนองค์กรอิสระอื่น พร้อมกันนี้ได้เตรียมงบประมาณในส่วนการขึ้นค่าตอบแทนนี้ไว้แล้ว โดยแบ่งเป็นตั้งแต่ปี 2557-2561 วงเงิน 350 ล้านบาท และปี 2561-2562 วงเงิน 100 ล้านบาท รวม 450 ล้านบาท

ด้าน นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกวิป สนช. ระบุว่า ในวันที่ 5 ก.ค. สนช.มีการพิจารณาวาระพิเศษ ร่างพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 เป็นการประชุมโดยเปิดเผย รายละเอียดให้รอการชี้แจงจากนายวิษณุ เครืองงาม รองนายกฯฝ่ายกฎหมาย รูปแบบแม้จะไม่ได้หารือกันในวิปแต่เข้าใจว่า จะเป็นการพิจารณา 3 วาระรวด

พร้อมกันนี้จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ของนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่วนในวันที่ 6 ก.ค. มีวาระการพิจารณาที่สำคัญคือ ให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งกมธ.ไม่มีการแก้ไข แต่มีแนบท้ายข้อสังเกตตามความเห็นจากกมธ.แต่ละคณะ

...


ผู้สื่อข่าวwทยรัฐรายงานว่า สำหรับบัญชีอัตราเงินเดือนและประจำตำแหน่งมีดังนี้ 1.ข้าราชการตุลาการ ประธานศาลฎีกา เงินเดือน 83,090 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 55,000 บาท 2.ตุลาการศาลปกครอง ประธานศาลปกครองสูงสุด เงินเดือน 83,090 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 55,000 บาท 3.ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เงินเดือน 83,090 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 55,000 บาท ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เงินเดือน 81,920 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท 4.ข้าราชการอัยการ อัยการสูงสุด เงินเดือน 81,920 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท 5.องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เงินเดือน 81,920 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท ส่วนผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรอิสระดังกล่าว เงินเดือน 80,540 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท

(https://www.thairath.co.th/content/1327379)

...

Gof Thanainont Prarujisamang ขึ้นทำไม ทำอะไรให้ชาติกัน พอเพียงเหลือเกิน ที่พักมันก็มี บางองค์กรฟรีทุกอย่าง สร้างบ้านอย่างหรูให้อยู่ นี่ยังไม่พอกับฐานะงานหรือ เอามาพัฒนางานของประชาชนเถอะ อีกไม่กี่เดือนภาษีVAT ก็ขึ้น คนจนจะซื้อยังลำบาก ไม่คิดกัน ขึ้นแต่ไม่เห็นมีอะไรให้ประชาชนได้สุขเลย กินไปเหอะเงินหลวงภาษี นรกเค้าไม่เว้นสักคนนะครับ ต่อให้ตำแหน่งงานขนาดไหน มันจะเหนื่อยอะไรมากมายงานพวกนี้ เห็นบางคนหลับในที่ประชุม