วันเสาร์, เมษายน 07, 2561

ฟังยัง... นายหัวชวนกรีด "... เมื่อท่านประยุทธ์ บอกว่านักการเมืองเลว ไม่ดี มันก็มีจริง ทหารเลวก็มีครับ""ชีวิตการเมืองผมไม่ยอมให้ใครมาดูถูก เมื่อท่านประยุทธ์ บอกว่านักการเมืองเลว ไม่ดี ผมก็บอกท่านครับ ที่ท่านว่านักการเมืองเลว ไม่ดี มันก็มีจริง ทหารเลวก็มีครับ ผมก็บอกท่านตรงๆ ท่านบอกว่าท่านอย่าเหมา ท่านบอกว่าผมไม่ได้เหมา แต่เวลาท่านพูดท่านไม่เคยยกเว้น สัปดาห์นั้นละครับที่ท่านพูดว่านักการเมืองที่ดีก็มี พวกเราก็ไปไกลกันมาก" นายชวน ระบุ

(https://www.voicetv.co.th/read/SJkvlOEjM)