วันเสาร์, เมษายน 07, 2561

4 นักการเมืองรุ่นใหม่ ในเวทีสื่อนานาชาติ ถกประชาธิปไตยและทัศนะต่อระบอบทหาร
...https://www.facebook.com/VoiceOnlineTH/videos/10157775057289848/