วันเสาร์, เมษายน 07, 2561

ฟัง "สุรชาติ" แจง... เหตุได ความหวังที่จะเห็นการปฏิรูปในยุคของรัฐบาลทหาร หรือ ที่ถูกเสนอโดยกลุ่มขวาจัด เป็นเพียง “ฝันกลางวัน”

... หากจะเปรียบเทียบในเชิงอุดมคติแล้ว นักปฏิรูปและนักปฏิวัติต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกัน แต่ก็มองเห็นถึงวิธีการที่จะสร้าง “โลกใหม่” จากอุดมการณ์ที่แตกต่างกัน

แน่นอนว่านักปฏิวัติเป็นฝ่ายซ้าย และนักปฏิรูปเป็นฝ่ายขวา

แต่นักปฏิรูปจะต้องเป็นฝ่ายขวาที่ก้าวหน้า เพราะปีกขวาจัดหรือพวกอนุรักษนิยมสุดขั้วนั้นเป็นนักปฏิรูปไม่ได้

พวกเขาเป็นได้แค่พวกที่ “สวมเสื้อคลุม” ในแบรนด์เนมของการปฏิรูป หรือต่อต้านการปฏิรูปด้วยคำโฆษณาปฏิรูป

เพราะถึงที่สุดแล้ว ปีกขวาจัดเป็นเพียง “ผู้พิทักษ์โลกเก่า” ที่มองไม่เห็นและไม่เข้าใจพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก

บริบทการเมืองไทยปัจจุบัน

ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย ปัจจุบันมีความพยายามที่จะผลักดันแนวคิดเรื่องการปฏิรูปให้เป็นดังทิศทางในนโยบายของรัฐบาลทหาร

แต่เราคงต้องตระหนักว่า การนำเสนอเรื่องการปฏิรูปมาจากปีกขวาจัดหรือกลุ่มอนุรักษนิยมสุดโต่งที่ใช้ประเด็นนี้มาเป็นจุดขายของการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

และหลังจากการยึดอำนาจในปี 2557 รัฐบาลทหารก็พยายามประนีประนอมด้วยการรับเอาแนวคิดเรื่องการปฏิรูปเข้ามาเป็นนโยบายของรัฐบาล

แต่เราคงต้องตระหนักจากบทเรียนจากประวัติศาสตร์การเมืองของโลกประการหนึ่งว่า การปฏิรูปเป็นเรื่องของพวกขวา แต่ก็ต้องเป็น “ขวาก้าวหน้า” ที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงภายในระบบเดิมได้

ปีกขวาจัดหรือกลุ่มอนุรักษนิยมสุดโต่งไม่สามารถเป็นพลังของการปฏิรูปได้

และขณะเดียวกันก็ไม่อาจรับบทบาทเป็น ผู้ผลักดัน “กงล้อปฏิรูป” ได้แต่อย่างใด

ดังนั้น การขายวาทกรรม “ปฏิรูป” ของกลุ่มขวาจัดก่อนรัฐประหาร

และการสร้างภาพนโยบายการปฏิรูปของรัฐบาลทหาร จึงกลายเป็นเงื่อนไขของความล้มเหลวในตัวเอง

เพราะโดยธรรมชาติแล้ว คงต้องยอมรับว่า รัฐบาลทหารและกลุ่มขวาจัดล้วนแต่เป็น “ผู้พิทักษ์” ระบบเดิมทั้งสิ้น

ความหวังที่จะเห็นการปฏิรูปในยุคของรัฐบาลทหาร จึงเป็นเพียง “ฝันกลางแดด”

เช่นเดียวกับที่การปฏิรูปที่ถูกเสนอโดยกลุ่มขวาจัดก็เป็นเพียง “ฝันกลางวัน” เท่านั้นเอง…

พวกเขาล้าหลังเกินกว่าจะขายความฝันการปฏิรูปให้สังคมไทย!


ที่มา มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2561
คอลัมน์ ยุทธบทความ
ผู้เขียน สุรชาติ บำรุงสุข
เผยแพร่ วันพฤหัสที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561


อ่านบทความเต็มได้ที่...

https://www.matichonweekly.com/column/article_92843

สุรชาติ บำรุงสุข : ปฏิวัติใหญ่กว่าปฏิรูป ปฏิรูปยากกว่าปฏิวัติ

ooo

พร้อมปฏิรูปประเทศไทย พร้อมมา 4 ปีแล้ว
เก็บทุกเม็ด กินทุกรายละเอียด อิอิ