วันศุกร์, พฤษภาคม 12, 2560

มาดู "ความคิดเก่า" กับ "ความคิดใหม่" (ไม่เสียของ) ในรายงานของ "ฟ้ารุ่ง ศรีขาว" รำลึก ‘ปรีดี’ ด้วย ‘พานพุ่มความคิดใหม่’ ผลักดันโดย อ.ปริญญา
ชมพานพุ่มเพื่อการศึกษา ใช้ประโยชน์ต่อได้หลังจากสักการะ ‘ปรีดี พนมยงค์’ ม.ธรรมศาสตร์เตรียมนำอุปกรณ์การเรียนไปบริจาคหลังพิธีรำลึกถึงผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ตามแนวคิดใหม่เพื่อให้การแสดงความเคารพไม่สิ้นเปลืองสูญเปล่า

...


อ่านรายละเียดต่อได้ที่...

รำลึก ‘ปรีดี’ ด้วย ‘พานพุ่มความคิดใหม่’ ผลักดันโดย อ.ปริญญา(http://news.voicetv.co.th/thailand/489226.html)