วันจันทร์, พฤษภาคม 29, 2560

น้ำท่วมอย่างยั่งยืน... ฟังคลิป Voice TV LIVE! เมื่อไหร่ 'น้ำฝน' จะไม่ท่วม กทม.? คุยสด ๆ กับ ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://www.facebook.com/VoiceTVStream/videos/1969135529778695/