วันพุธ, พฤษภาคม 24, 2560

พระไม่อาย.. อายการ..อ๊ายอาย..

วันนี้..ในอดีต
ก่อนจะยึดอำนาจ..ทหารควบคุมเมือง อาศัยอำนาจจากที่ ผบ.ทบ.ตู่ว่า
ตร.ทำห่านอะไรไม่เป็น เลยประกาศ "กฎอัยการศึก-Martial law"
รากศัพท์มาจากเทพเจ้าแห่งสงครามของโรมัน Martius
(ที่แง็บปรัมปราจาก..เทพแอเรสของกรีก)
Martial Art คือศิลปการต่อสู้
ดาวสีแดงก็ตั้งชื่อตามเทพ Mars องค์นี้ เราเรียกว่าดาวอังคาร
Martial Warrior นั่นชื่อรายการ"ชิงฝัน-แอ็คชั่นสตาร์"..ฮา
Martial ไหนๆก็ไม่เกี่ยวกับอัยการ..ไม่ใช่ดาวอังคาร
...
Martial ไม่ใช่"อัยการ"
"อัยย"บาลี แปลว่า "ผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นใหญ่ นาย"
"อัยการ" คืองานของ ผู้เป็นเจ้านาย
ปรากฎในกฎมนเฑียรบาล รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ตราตัวบทกฎหมายว่า "พระอัยการ-พระราชอาญาอัยการ"
เลยโมเมมาเติม"ศึก"ให้"พระอัยการทหาร"
ข้าราชการอัยการ โบราณเรียกว่า "พนักงานรักษาพระอัยการ"
หรือ"ยกกระบัตร"
...
อัยการ คือ ทนายแผ่นดิน
รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน,
อำนวยความยุติธรรม-คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
..
สำนักงานอัยการสูงสุด Office of the Attorney General in Thailand
ไม่มีคำขวัญบาลี หรือสโลแกน..
ประกาศปะหน้า..แสดงวิสัยทัศน์ว่า..
"องค์กรอัยการมีความเป็นเลิศในการยุติธรรม
และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน"
..
แต่ผ่านมา 3 ปีแล้ว ยังไม่ส่งฟ้อง..พระหัวโจกปิดถนนหน้าศูนย์ราชการ ปลุกเสก"กรวยศักดิ์สิทธิ์" ส่งสมุนบุก DSI
"อัยการ"ในหนังสือบรรยายประวัติศาสตร์กฎหมายของหลวงสุทธิวาทนฤพุฒิ มีหลายแห่งใช้คำว่า "พระอายการ"
..
พระไม่อาย..
อายการ..อ๊ายอาย..ป่อยหย่อยๆๆ

ที่มา FB

พงษ์ศักดิ์ เกษมพันธ์

.....

ทหารทำหน้าที่ตำรวจ
สารวัตรทหารยืนยามอยู่ข้างนอกสโมสรทหารบก ในวันที่แม่ทัพใหญ่ของไทย สำแดงบทบาทของคนกลาง เรียกคู่ขัดแย้ง-คู่ขัดคอทางการเมืองมาประชุมจบลงโดยยังไม่มีรายละเอียดใดๆ เอพี.บอกว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งกองทัพพยายามที่จะยุติวิกฤตของประเทศ
ตำรวจของทหาร ฝรั่งเรียกว่า military police เราเรียกว่า-สารวัตรทหาร
จเรตำรวจ คือ Inspector ตรวจสอบเหมือนจเรทหาร

กฎอัยการศึกของไทยตราขึ้นครั้งแรกในรัชสมัย ร.5 เมื่อ พ.ศ. 2450 หรือ ร.ศ. 126 ถอดแบบมาจากกฎอัยการศึกของฝรั่งเศส 

ในหลวง ร.6 ทรงเห็นว่าอำนาจของทหารตามกฎอัยการศึก ร.ศ. 126 ยึดตามแบบฝรั่งเศส แต่ไทยใช้ตำราพิชัยสงครามตามแบบอินเดีย ซึ่งไม่สอดคล้องกัน จึงทรงยกเลิกและตรากฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ขึ้นใช้แทน มีการแก้ไขเพิ่มเติม 5 ครั้ง

กฎอัยการศึก จะใช้เมื่อรัฐบาลพลเรือนล้มเหลวที่จะรักษาความสงบเรียบร้อย
ตำรวจไม่อาจบังคับใช้กฎหมายได้..
ทหารจึงต้องตะลอนทัวร์ไปทั่วเมือง เหมือนตำรวจท่องเที่ยว
หน่วยที่ไม่มีที่ตั้งอาจเรียกได้ว่า-ทหารโต๋เต๋...ฮา


พงษ์ศักดิ์ เกษมพันธ์
May 21, 2014