วันจันทร์, พฤษภาคม 22, 2560

ภาพประกอบเหตุการณ์ระเบิดที่ไม่ต้องแปลความหมาย


ที่มา FB

Sunai Chulpongsatorn

ooo