วันจันทร์, พฤษภาคม 22, 2560

3 ปี คสช"เศรษฐกิจล้มเหลว"นักเศรษฐศาสตร์ เตือนหากอยู่ยาว"คนรากหญ้า"วิกฤติหนัก
https://www.youtube.com/watch?v=Wa8AamUMfR0

3 ปี คสช"เศรษฐกิจล้มเหลว"นักเศรษฐศาสตร์ เตือนหากอยู่ยาว"คนรากหญ้า"วิกฤติหนัก

jom voice

Published on May 21, 2017

อาจารย์เดชรัต สุขกำเนิด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ Thais Voice ประเมินนโยบายด้านเศรษฐกิจ 3 ปีของรัฐบาล คสช.ว่า ถือว่าไม่ผ่าน เพราะนโยบายที่ลงไปไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคักได้ ประชาชนรายได้น้อยลง การบริโภคในประเทศหดหาย การลงทุนภาคเอกชนติดลบ การส่งออกอาจจะกระเตื่องขึ้นแต่ก็ไม่ได้กระตุ้นการบริโภคในประเทศ ดังนั้นหลังเลือกตั้ง มีรัฐบาลใหม่แล้ว หากคสช.ก็ยังคงควบคุมอยู่อีก วิกฤติรอบใหม่ที่เรียกกันว่า วิกฤติต้มยำกบ ก็จะเกิดขึ้น กล่าวคือประชาชนระดับรากหญ้าจะเดือดร้อนหนัก ขณะที่ภาคเอกชนจะไม่กระทบมาก เพราะสามารถย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นได้ไม่ยาก ขณะที่คนรากหญ้าจะมีรายได้น้อยลง คนตกงานมากขึ้น การแก้ปัญหาจะยุ่งยากมากขึ้นเพราะเป็นความเดือดร้อนของคนจำนวนมาก