วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 25, 2560

เคยดูยัง... ความจริงของตำนานสมเด็จพระเจ้าตากสิน กับการกอบกู้เอกราชและก่อตั้งกรุงธนบุรี โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
https://www.youtube.com/watch?v=YtCDR_-_ctU&feature=share

Ruammit Channel

Published on Mar 28, 2017

ความจริงของตำนานสมเด็จพระเจ้าตากสิน กับการกอบกู้เอกราชและก่อตั้งกรุงธนบุรี โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ