วันจันทร์, พฤษภาคม 22, 2560

ค้าน..เก็บแวตเพิ่ม 1% ซ้ำเติมคนจน นักเศรษฐศาสตร์ ติง"สมคิด"พูดความจริงไม่ครบ + "โง่ ขี้เกียจ ไม่อดออม"วาทกรรมขังคน(ให้)จน ในสังคมไทย..?
https://www.youtube.com/watch?v=uhbFr6hmm_c

jom voice

Published on May 20, 2017

อาจารย์เดชรัต สุขกำเนิด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ Thais Voice กรณี สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างภาษีใหม่โดยจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat)อีก 1 เปอร์เซ็นต์ว่า เป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยจะยิ่งลำบาก เพราะขณะนี้ กำลังซื้อก็น้อยอยู่แล้ว เนือ่งจากไม่มีการลงทุน และกรณี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนากฯ ด้านเศรษฐกิจแสดงความมั่นใตว่าเศรษฐกิจประเทศขยายตัวต่อเนื่องนั้นเป็นความจริงด้านเดียว แต่ความสำเร็จของการบริหารเศรษฐกิจรัฐบาล ต้องทำให้รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นต่างหาก

ooo

"โง่ ขี้เกียจ ไม่อดออม"วาทกรรมขังคน(ให้)จน ในสังคมไทย..?https://www.youtube.com/watch?v=tJ-dPx3GtZw

jom voice

Published on May 20, 2017

อาจารย์เดชรัต สุขกำเนิด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ Thais Voice กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เสนอแนะให้คนที่มีรายได้น้อย ขยันทำงาน อย่าขี้เกียจ รู้จักคิด รู้จักปรับตัวว่า 20 ของคนที่มีรายได้น้อยมีการปรับตัวอยู่รอดตลอดเวลา แต่สังคมไทยให้โอกาสกับคนเหล่านี้น้อย เริ่มจากระบบการศึกษามีเพียง 4 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่คนจนจะสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ดังนั้นโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองเปลี่ยนสถานะจากคนจนเป็นชนชั้นกลางหรือมีฐานะที่มั่นคงขึ้นจึงน้อย ดังนั้นการกล่าวโทษคนจนว่า ขี้เกียจ ไม่รู้จักคิด เป็นการกล่าวโทษโดยไม่อยู่บนข้อเท็จจริง