วันอาทิตย์, พฤษภาคม 28, 2560

คำถามประยุทธ์ 4 ข้อ เป็นนัยยะที่ประยุทธ์ "ต้องการเสียงเชียร์ให้อยู่ต่อ" เอ็นจีโอ.ใต้ ช่วยตอบคำถาม
https://www.youtube.com/watch?v=WXXsBf5ernc

"ต้องการเสียงเชียร์ให้อยู่ต่อ" เอ็นจีโอ.ใต้ ตอบคำถามนายกฯ

jom voice

Published on May 28, 2017

นายสมบูรณ์ คำแหง ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ ให้สัมภาษณ์ Thais Voice กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตั้งคำถาม 4 ข้อให้คนไทยช่วยตอบคือ 1. การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล หรือไม่ 2.หากไม่ได้จะทำอย่างไร 3.การเลือกตั้งอย่างเดียวที่ไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศไม่มียุทธศาสตร์ไม่มีการปฎิรูปนั้น ถูกต้องหรือไม่ และ 4.คิดว่ากลุ่มการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจะมีโอกาสได้รับเลือกตั้งเข้ามาอีกหรือไม่ หากเข้ามาอีก เกิดปัญหาขึ้นอีก แล้วใครจะแก้ และจะแก้ด้วยวิธีใด นายสมบูรณ์ กล่าวตอบว่า ทั้ง 4 คำถาม เป็นนัยยะที่พล.อ.ประยุทธ์ ต้องการจะบอกว่า ประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะมีการเลือกตั้ง ขอให้ คสช.บริหารประเทศไปก่อนจนมีการปฎิรูป และกำหนดยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน ต้องการจะเล่นกับฝ่ายที่เชียร์คสช.ให้ส่งเสียงออกมาเพื่อสนับสนุนคสช.ให้อยู่ต่อไปมากกว่า