วันพุธ, พฤษภาคม 31, 2560

ยังกล้าคุยโม้อีกหรือไม่... ดูตัวเลขจะ ๆ ทุนนอก ทุนใน ก็จะหายแปลกใจ ปัญหาเศรษฐกิจ 25592559 ทุนนอกลดลงทุนไทย ทุนไทยไหลออกนอก
ทุนนอกเข้าไทย 9.2 หมื่นล้านบาท ลดลง 70%
ไทยลงทุนนอก 5 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 189%
เงินไทยไหลเข้าอาเซียน 2 แสนล้านบาท
เงินทุนไทยไปบริติชเวอร์จิน 2.2 หมื่นล้านบาท
.
มีข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยที่นักการเมืองและนักวิเคราะห์จำนวนมากออกมาบอกว่าอยู่ในสภาพย่ำแย่ ซึ่งหลายๆคนอาจรู้สึกหรือพบเจอได้ด้วยประสบการณ์ของตัวเอง
.
เมื่อเริ่มลงลึกดูข้อมูลสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีแหล่งอ้างอิงยืนยันความถูกต้องได้จริง ก็เริ่มหายแปลกใจกับปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
.
ปี 2558 มีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเข้าไทย 305,308.35 ล้านบาท แต่ปี 2559 ลดลงเหลือ 92,908.32 ล้านบาท หมายถึงตัวเลขที่ลดลงประมาณ 70%
.
สรุปตัวเลขย้อนหลัง 5 ปี ของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเข้าประเทศไทย คือ
2555 = 400,903.64 ล้านบาท
2556 = 494,519.89 ล้านบาท
2557 = 161,286.77 ล้านบาท
2558 = 305,308.35 ล้านบาท
2559 = 92,908.32 ล้านบาท
.
ตัวเลขการลงทุนจากต่างประเทศเข้าไทย แสดงให้เห็นถึงระดับความเชื่อมั่นที่ลดน้อยลงได้ชัดเจนมาก สามปีที่มีการคืนความสุขให้ประชาชน ต่างชาติไม่ค่อยยอมให้ความร่วมมือเลย
.
เมื่อมองจากตัวเลขเงินลงทุนไทยที่ไหลไปต่างประเทศ ก็ดูเหมือนว่าทุนไทยจำนวนมากจะมีความสุขกับการไปอยู่ในต่างประเทศมากกว่า
.
ปี 2558 มีเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 174,277.07 ล้านบาท แต่ปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 503,417.27 ล้านบาท เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นประมาณ 189%
.
สรุปตัวเลขย้อนหลัง 5 ปี ของเงินลงทุนโดยตรงไทยในต่างประเทศ คือ
2555 = 441,883.04 ล้านบาท
2556 = 383,818.73 ล้านบาท
2557 = 186,041.75 ล้านบาท
2558 = 174,277.07 ล้านบาท
2559 = 503,417.27 ล้านบาท
.
เมื่อลงลึกถึงประเทศที่เศรษฐีไทยไปลงทุนในต่างประเทศ มีตัวเลขการโยกเงินออกนอกที่น่าสงสัยอยู่หลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ 84,844.59 ล้านบาท, ฮ่องกง 58,027.95 ล้านบาท, บริติช เวอร์จินไอส์แลนด์ 22,454.00 ล้านบาท
.
เงินลงทุนไทยจำนวนมากที่ไหลเข้าไปในประเทศที่มีระบบการเงินเสรี อาจทำให้มีคำถามที่พวกเราสงสัยและอยากรู้หลายข้อ เช่น เลี่ยงภาษีใช่ไม๊? ฟอกเงินหรือเปล่า? เอาไปลงทุนทำอะไรที่บริติช เวอร์จินไอส์แลนด์???
.
http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=649&language=th
.
http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=653&language=th

ที่มา FB

Suttichai Taksanun