วันจันทร์, พฤษภาคม 29, 2560

ฟังยัง... นายกรัฐมนตรี เปิดเผย 4 คำถามมีจุดประสงค์ให้ประชาชนฉุดคิด ไม่ใช่ฟังแต่นักการเมืองท้องถิ่นดิสเครดิตรัฐบาล ยอมรับไม่อยากทำรัฐประหาร...