วันเสาร์, พฤษภาคม 20, 2560

"ไผ่ ดาวดิน"ส่งต่อรางวัล"กวางจู"แด่นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไทยทุกคน
https://www.youtube.com/watch?v=yhohzWBtu3M

"ไผ่ ดาวดิน"ส่งต่อรางวัล"กวางจู"แด่นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไทยทุกคน

jom voice

Published on May 18, 2017

นายวิบูลย์ บุญภัทรรักษา พ่อของ"ไผ่ ดาวดิน" ให้สัมภาษณ์ Thais Voice ผ่านโทรศัพท์จากเมืองกวางจู เกาหลีใต้ หลังจากเสร็จสิ้นพิธี รับรางวัล สิทธิมนุษยชนกวางจู ประจำปี 2560 แทน ไผ่ ดาวดิน หรือ นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า เรือ่งราวการต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน เพื่อเสรีภาพประชาธิปไตยในประเทศไทยของไผ่ นั้น ได้รับความสนใจจากสื่อและ ผู้รักประชาธิปไตยในเกาหลีใต้อย่างมาก และต้องถือว่า รางวัลที่ไผ่ได้รับครั้งนี้ไม่ใช่เป็นของไผ่เพียงคนเดียวแต่เป็นของ กลุ่มดาวดิน กลุ่มประชาธิปไตยใหม่ และภาคประชาชนทุกกลุ่มที่ได้ร่วมต่อสู้กับไผ่ ซึ่งตนจะนำรางวัลที่ได้ไปมอบให้กับไผ่ ในวันที่ 22 พ.ค.นี้ที่ศาลทหาร แต่ก่อนหน้านั้นวันที่ 21 พ.ค.ตนจะนำรางวัลไปมอบให้กับตัวแทนภาคประชาชนที่จะมาต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อความภูมิใจร่วมกันก่อน และเชื่อว่า รางวัลนี้ จะส่งผลให้เกิดการตื่นตัวของภาคประชาชน และนักต่อสู้เพื่อสิทธิ เสรีภาพ ความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยได้อย่างมาก