วันจันทร์, พฤษภาคม 22, 2560

ครบ 3 ปี คสช. ป้ายโผล่ที่เกษตรศาสตร์ + กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยออกแถลงการณ์

ครบรอบสามปี การยึดอำนาจรัฐประหาร
ครบรอบสามปี การฉีกรัฐธรรมนูญ กฎหมายสูงสุด
ครบรอบสามปี การสูญเสียสิทธิทางการเมืองของประชาชน
ครบรอบสามปี การสูญเสียระบบตรวจสอบการคอร์รัปชั่น
ครบรอบสามปี การถดถอยของระบบการเมือง กลับสู่รูปแบบที่ล้าหลังในโลกสากล
ครบรอบสามปี การสูญเสียประชาธิปไตยอย่างเป็นทางการ
แต่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี เราจะยังคงฝัน ถึงสังคมที่เท่าเทียมเสมอภาค
แต่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี เราจะยังคงมองหา สังคมที่มีความยุติธรรม
แต่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี เราจะยังคงใฝ่ถาม ถึงสิทธิของเรา ที่เป็นของเราเสมอ
แต่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี เราจะยังคงเรียกร้อง ถึงเสรีภาพของเราที่ถูกพรากไป
แต่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี เราจะยังคงต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสังคมอันเป็นประชาธิปไตย

- กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ -
22 พฤษภาคม 2560

ooo
แถลงการณ์กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (Democracy Restoration Group - DRG) เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557

ประชาชนชาวไทยทุกท่าน

เป็นเวลา 3 ปีแล้วนับตั้งแต่ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ทำรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองจากประชาชน เข้ามาบริหารประเทศภายใต้คำกล่อมเกลาสวยหรูว่า “คืนความสุขให้คนในชาติ” “ขอเวลาอีกไม่นาน” บัดนี้ ได้ปรากฏชัดแล้วว่า คสช. ได้ก่อปัญหาให้กับประเทศและประชาชนไว้มากมายและในหลายด้าน เช่น

1. การออกกฎหมายและคำสั่งต่างๆ ที่ละเมิดสิทธิ ลิดรอนเสรีภาพประชาชน บิดเบือนกระบวนการยุติธรรมเพื่อปราบปรามผู้ที่เห็นต่างหรือแสดงการคัดค้าน

2. การทุจริตคอร์รัปชันที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากบรรดาองค์กรที่ควรทำหน้าที่ตรวจสอบต่างก็ทำงานรับใช้หรือเอื้อประโยชน์แก่ คสช. ทั้งสิ้น

3. นโยบายที่รวมศูนย์อำนาจไว้ที่ภาครัฐและกลุ่มทุน โดยไม่ใส่ใจต่อผลกระทบต่อภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่จัดลำดับความสำคัญ มุ่งเน้นสนองความต้องการของกองทัพมากกว่าปากท้องของประชาชน ซึ่งจะทำให้สังคมที่เหลื่อมล้ำอยู่แล้วยิ่งเหลื่อมล้ำมากขึ้นไปอีก

4. การจัดทำรัฐธรรมนูญที่บั่นทอนอำนาจองค์กรที่มาจากประชาชน เปิดช่องทางสืบทอดอำนาจของพวกพ้องตน อีกทั้งยังนิรโทษกรรมการกระทำต่างๆ ที่ตนได้ก่อไว้ ให้ไม่ต้องรับผิดแม้แต่น้อยไม่ว่าจะก่อความเดือดร้อนเสียหายมากเพียงใด

และอื่นๆ อีกมากมาย

3 ปีที่ผ่านมา ประเทศและประชาชนต้องสูญเสียโอกาสอันมิอาจประเมินค่าได้หลายต่อหลายครั้ง คสช. ผิดสัญญาที่ได้ให้ไว้หลายต่อหลายหน ที่เป็นเช่นนี้เพราะธรรมชาติของเผด็จการนั้นไม่เคยต้องรับผิดชอบต่อประชาชน เราจึงไม่อาจฝากความหวังไว้กับ คสช. ได้อีก หากแต่ต้องกำหนดอนาคตของประเทศด้วยเจตจำนงของเราเอง

กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยเห็นว่านับจากนี้ประชาชนชาวไทยทุกคนมีภารกิจที่จะต้องฝ่าฟันร่วมกันดังนี้

1. เราจะต้องกดดัน คสช. ให้จัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด เพราะยิ่ง คสช. พ้นจากอำนาจเร็วเท่าไร ยิ่งเป็นผลดีต่อประเทศและประชาชนมากขึ้นเท่านั้น โดยที่กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการเลือกตั้งสามารถเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งภายในปี 2560 ดังนั้นหาก คสช. มีความจริงใจที่จะให้เกิดการเลือกตั้ง คสช. ต้องดำเนินการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด

2. เราจะต้องผลักดันให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กำจัดรากเหง้าแห่งเผด็จการที่ คสช. พยายามหยั่งลงไปในสังคมไทยให้หมดสิ้นไป แม้ว่ากระบวนการแก้ไขนั้นจะเป็นไปได้ยากยิ่งก็ตาม เพื่อที่ในอนาคตอนุชนรุ่นหลังจะไม่ต้องหวนกลับมาพบกับความทุกข์เข็ญที่พวกเราเคยต้องประสบอีก

คสช. จะต้องไม่มีโอกาสได้ฉลองวันเกิดอีกครั้งบนความเดือดร้อนของประชาชนอีกต่อไป จะต้องไม่มีเผด็จการหน้าไหนถือกำเนิดขึ้นมาได้อีก ประเทศไทยควรต้องเป็นของประชาชนชาวไทยจริงๆ เสียที

กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (Democracy Restoration Group - DRG)

22 พฤษภาคม 2560


กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย Democracy Restoration Group - DRG