วันอาทิตย์, พฤษภาคม 21, 2560

อืมมม... ทำไมถึงต้องปิดหน้าโจรใต้ที่เข้ามอบตัวด้วย? ทำไมถึงจับจูงมือโดยไม่ใส่กุญแจมือ?.....

ทำไมถึงต้องปิดหน้าโจรใต้ที่เข้ามอบตัวด้วย? ทำไมถึงจับจูงมือโดยไม่ใส่กุญแจมือ?
เพื่อนๆคิดว่าอย่างไร


CSI LA

...

กับโจรใต้ปฏิบัติเยี่ยงราชา
กับนักศึกษาปฏิบัติเยี่ยงทาส


ฅ.