วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 18, 2560

ร่วมเป็นกำลังใจ รำลึก สดุดีวีรชนกวางจู และประชาชนผู้รักประชาธิปไตย เกาหลีใต้ และไทย ผ่านเพลง โซลิดาริตี้
Published on May 17, 2017

9년만에 518기념식에서 제창한 님을 위한 행진곡

ooo

โซลิดาริตี้เวอรชั่นใหม่ - ชาวนา ชินวัตรชาวนา ชินวัตร

Published on Aug 27, 2015

ถึงเวลาแล้วครับ ที่ประชาชน..ต้องออกมา
แสดงพลังต่อต้าน ไอ่พวกเดผ็จการ
ประชาชนตายกันมามใากแล้ว.....