วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 18, 2560

ข่าวหน้าเศร้า ในยุคคืนความสุข... จากองค์กรแห่งความหวังสู่เส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์ของเหล่าอำมาตย์ชนชั้นชาวนา....และแล้ววันนี้ก็มาถึงGame Over !!!
อาวสาน คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) !!!

18 ปี บนเส้นทางการต่อสู้เพื่อการปลดเปลี้องโซ่ตรวน/พันธนาการของเกษตรกรยากจนและกอบกู้ศักดิ์ศรีของเกษตรกรรายย่อย?
-------------
จากองค์กรแห่งความหวังสู่เส้นทางการแสวงหาผลประโยชน์ของเหล่าอำมาตย์ชนชั้นชาวนา....และแล้ววันนี้ก็มาถึง

"เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า
คสช.ได้เห็นชอบในหลักการของคำสั่งคสช. เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 ซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการอยู่ 3 คณะ

ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู คณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาต่อเนื่องมาเป็นเวลา 18 ปี
แต่จากข้อมูลพบว่าเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟู มากกว่า 15,000 ราย ยังคงมีหนี้สินมีมูลหนี้รวมกันกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระหว่างกำลังจะถูกบังคับคดี

วันนี้คสช.จึงเห็นชอบในหลักการควรให้คณะกรรมการทั้ง 3 คณะสิ้นสุดภารกิจไป และให้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาใหม่ 1 คณะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และให้คณะกรรมการเฉพาะกิจมีหน้าที่ในการศึกษาจุดอ่อนของพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน แล้วขเสนอผลการศึกษาให้ ครม. แก้ไขปรับปรุงในคราวเดียวกัน

โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเบื้องต้น 6 เดือน และหากยังดำเนินงานไม่แล้วเสร็จก็สามารถขอขยายระยะปฏิบัติจากครม.ได้ โดยคำสั่งดังกล่าวหัวหน้า คสช.จะได้ลงนามในเร็วๆ นี้"

ต้องคอยจับตาดูว่าหน้าตาและองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะกิจจะออกมาเป็นอย่างไร

ที่มา FBPrayong Doklamyai