วันอังคาร, พฤษภาคม 09, 2560

3 ปีรัฐประหาร ประเทศไทยอยู่ตรงไหนบนโลกใบนี้ พบกับอาจารย์ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ และรังสิมันต์ โรมhttps://www.facebook.com/democracyrestoration/videos/1186626468133535/