วันอาทิตย์, พฤษภาคม 07, 2560

ทำไม ญี่ปุ่นเปิดวงเงินช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ไทย 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อคสช.บอกเศรษฐกิจไทยดีมีความมั่นคง ... งง!?!
#เตรียมรับแรงกระแทก

>>>>> ญี่ปุ่นเปิดวงเงินช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ไทย 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

@>>>> บันทึกนี้ คือคำยืนยันของสถานการณ์อีกไม่นาน ใครจะทำอะไร จะก่อหนี้อะไร ก็เตรียมรับแรงกระแทกให้ดี

"..... ความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกัน โดยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินประเทศของตน ได้แก่ บาทหรือเยน เป็นดอลลาร์สหรัฐ

ในกรณีที่ประเทศใดประเทศหนึ่งประสบปัญหาดุลการชำระเงินหรือขาดสภาพคล่องในระยะสั้น ซึ่งกลไกนี้เป็นส่วนเสริมความช่วยเหลือด้านการเงินที่ได้รับจากมาตรการริเริ่มเชียงใหม่พหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) ......"

ประเทศอย่างญี่ปุ่น นะเหรอ จะมารับความช่วยเหลือจากไทย ถถถถถ คนแถลงข่าว นะฝันไปหรือเปล่า.....ออกข่าวไม่ให้ ตัวเองดูด้อยค่า แต่ไม่ยอมรับความจริงเท่านั้น

#OpSingleGateway
#OpStopArticle44

>>>>>>>>>>>>>>>

นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และนายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น ได้ร่วมลงนามในความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราฉบับที่ 4 ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังญี่ปุ่น โดยมีธนาคารกลางญี่ปุ่นเป็นตัวแทนเข้าทำสัญญา มีวงเงินความช่วยเหลือสูงสุด 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกัน โดยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินประเทศของตน ได้แก่ บาทหรือเยน เป็นดอลลาร์สหรัฐ ในกรณีที่ประเทศใดประเทศหนึ่งประสบปัญหาดุลการชำระเงินหรือขาดสภาพคล่องในระยะสั้น ซึ่งกลไกนี้เป็นส่วนเสริมความช่วยเหลือด้านการเงินที่ได้รับจากมาตรการริเริ่มเชียงใหม่พหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM)

“ความตกลงฯนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือและเสถียรภาพตลาดการเงิน ตลอดจนสนับสนุนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยและญี่ปุ่น พร้อมกับช่วยส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือทางการเงินในภูมิภาค โดยมีผลบังคับใช้ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา”

ทั้งนี้ กลไกการแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าวถือเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านเครื่องมือ (Safety Net) ส่วนการจะใช้จริงก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น ซึ่งฐานะทางเศรษฐกิจปัจจุบันประเทศไทยไม่มีความจำเป็นต้องใช้กลไกนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจมีความมั่นคง เสถียรภาพด้านต่างประเทศแข็งแกร่ง ฐานะดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ขณะที่ทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยอยู่ในระดับสูง โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 อยู่ที่ 1.80 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

http://www.matichon.co.th/news/551170พลเมืองต่อต้าน Single Gateway เพื่อเสรีภาพและความยุติธรรม #opsinglegateway