วันจันทร์, พฤษภาคม 08, 2560

อยากรู้ไม๊... พิธี(กราบ)ถวายสัตย์ของนิสิตใหม่จุฬานี่ พึ่งเริ่มมีปี 2540 นี้เอง เอ้า...กราบบบบ...

พิธีถวายสัตย์ของนิสิตใหม่จุฬานี่ พึ่งเริ่มมีปี 2540 นี้เองครับ สมัยอาจารย์ ศ. ดร. เทียนฉาย กีระนันท์ (สามีท่านนายกสภามหาวิทยาลัย) เป็นอธิการบดี ไม่ได้มีมาเป็น 100 ปีแบบบางคนไปกล่าวอ้างกัน สมัยผมกับคุณนุสบาเรียนอยู่งานรับน้องก็มีแต่งานร่าเริง เจิมหน้าผาก ลอดซุ้ม ผูกข้อมือ ไม่ได้มีพิธีกรรมอะไรทำนองนี้

(ป.ล. อนุสาวรีย์ 2 รัชกาล พึ่งสร้างเสร็จปี 2530 )
_____
ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เหล่านิสิตใหม่ จุฬาฯ ทุกคนต่างเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเข้าเป็นนิสิตใหม่ และสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นนิสิตจุฬาฯ ณ สนามหน้าลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดและทรงสถาปนาจุฬาฯ ซึ่งเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่นิสิตใหม่จะจดจำตลอดไป

ย้อนกลับไปในปีการศึกษา 2540 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเข้าเป็นนิสิตจุฬาฯ ผนวกเข้ากับพิธีปฐมนิเทศและรับน้องใหม่ เพื่อเป็นการรื้อฟื้นประเพณีการถวายตัวของนักเรียนมหาดเล็กหลวงต่อพระเจ้าแผ่นดิน มาเป็นแนวคิดในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนิสิตใหม่รั้วจามจุรี ต่อหน้าพระบรมราชานุสารีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดและทรงสถาปนาจุฬาฯ ก่อนเริ่มต้นชีวิตการศึกษาในรั้วจามจุรีอย่างสมบูรณ์ และเพื่อหล่อหลอมความสมัครสมานสามัคคีระหว่างนิสิตใหม่และรุ่นพี่ ปลูกฝังความผูกพันเป็นอันหนึ่งเป็นอันเดียวกันระหว่างน้องพี่ชาวจุฬาฯ

ภาพและเนื้อหาจาก http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9560000064948

ที่มา FB


Jessada Denduangboripant