วันพุธ, กันยายน 14, 2559

'ทักษิณ' ยังแข็งแรง โชว์อุ้มหลานเดินขึ้นกำแพงเมืองจีน