วันศุกร์, กันยายน 02, 2559

อันนี้เรื่องจริง เผด็จการปากเปราะต้องเจอแบบนี้... เมืองนอก...