วันพฤหัสบดี, กันยายน 15, 2559

"ยกเลิก-พลเรือนขึ้นศาลทหาร" คสช.เล่นละครตบตาชาวโลก
https://www.youtube.com/watch?v=FBdbyaEBDtI

"ยกเลิก-พลเรือนขึ้นศาลทหาร" คสช.เล่นละครตบตาชาวโลก

jom voice

Published on Sep 14, 2016

นายกัณต์พัศฐ์ สิงห์ทองฝ่ายกิจการและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพ (สกสส) ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติใช้ ม.44 ในการยกเลิกพลเรือนขึ้นศาลทหารว่า เป็นเพียงละครตบตาชาวโลก โดยเฉพาะคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่กดดัน คสช.มาโดยตลอดเท่านั้นเอง แต่ในความจริงแล้ว คำสั่งยกเลิกดังกล่าวมีผลเฉพาะคดีที่จะเกิดขึ้นหลังคำสั่งมีนี้ผลบังคับใช้เท่านั้น แสดงว่า ตั้งแต่มีการรัฐประหาร 22 พ.ค.2557 เป็นต้นมาถึงวันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ คดีที่ยังอยู่ในการพิจารณาของศาลทหาร ก็ยังต้องขึ้นศาลทหารอยู่เหมือนเดิม ไม่ได้มีการโอนคดีไปสู่การพิจารณาของศาลพลเรือน หรือกระบวนการยุติธรรมปกติแต่อย่างใด ซึ่งแสดงว่า คสช.ยังไม่ได้จริงใจที่จะให้เกิดการผ่อนคลายทางการเมืองเกิดขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งหาก คสช.มีความจริงใจจริง ๆ แล้วควรจะนิรโทษกรรมคดีที่เกี่ยวกับการเมืองที่อยู่ในการพิจารณาของศาลทหารทั้งหมดจะดีกว่า