วันอังคาร, กันยายน 20, 2559

ตามไปดู... สำนักข่าวอิศรา เปิดขุมทรัพย์! หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ (บุตรชาย พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา) 11 สัญญา 155.6 ล. - ‘ทัพภาค 3’ 97.6 ล.

ข้อมูลใหม่!เจาะขุมทรัพย์ หจก.คอนเทมโพรารีฯ ‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ กวาดรับเหมา 3 หน่วยงาน 11 โครงการ 155.6 ล. อบจ.พิษณุโลก สร้างตึก กรมทรัพยากรน้ำด้วย ‘ทัพภาค 3’ มากสุด 7 สัญญา 97.6 ล. ช่วง ธ.ค.57 – เม.ย.59

กรณี ห้างหุ้นส่วนจัด (หจก.) คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น ซึ่งมีบุตรชาย พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นคู่สัญญารับเหมาก่อสร้างหน่วยงานในกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าอย่างน้อย 2 โครงการ รวม 26,960,000 บาท (อ่านประกอบ : พบ หจก.ลูกชาย 'พล.อ.ปรีชา' คว้ารับเหมา 'ทัพภาค3' 2 โครงการ 26.9 ล.)

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า ในช่วงระหว่างเดือน ธ.ค. 2557 - เม.ย. 2559 หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น เป็นคู่สัญญารับเหมาหน่วยงานภาครัฐทั้งสิ้น 11 โครงการ (สัญญา) รวมวงเงิน 155,603,000 บาท จำแนกเป็น

1.โครงการของกองทัพบก (กองทัพภาคที่ 3) จำนวน 7 โครงการ 97,651,000 บาท (ธ.ค. 2557-เม.ย. 2559)

2.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ 1 โครงการ 44,887,000 บาท (5 มี.ค. 2558)

3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พิษณุโลก 3 โครงการ 13,065,000 บาท (ส.ค.-ต.ค. 2558) (ดูตารางประกอบ)

จากการตรวจสอบพบว่า 7 โครงการที่มีกองทัพบกเป็นคู่สัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

1.โครงการประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคาร กองบังคับการ จังหวัดทหารบกพิษณุโลก ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของจังหวัดทหารบกพิษณุโลก แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2557 วงเงิน 17,880,000 บาท ทำสัญญาวันที่ 22 ธ.ค. 2557

2.ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของกองทัพภาคที่3 จังหวัดทหารบกเพซรบูรณ์ ค่ายพ่อขุนผาเมือง วงเงิน 13,680,000 บาท ทำสัญญาวันที่ 23 มี.ค. 2558

3.ก่อสร้างอาคารของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 จังหวัดตาก โครงการจัดตั้งกองพลทหารราบที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2558 วงเงิน 25,355,000 บาท ทำสัญญาวันที่ 10 ก.ค. 2558

4.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บอากาศยาน แบบ ฮ.ท.60 ของกองทัพภาคที่ 3 วงเงิน 5,520,000 บาท ทำสัญญาวันที่ 25 ม.ค. 2559

5.ก่อสร้างโรงทหาร ,ห้องน้ำส้วมทหาร ของมณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ วงเงิน 13,790,900 บาท ทำสัญญาวันที่ 21 มี.ค. 2559

6.จ้างก่อสร้างอาคาร ของกรมทหารราบที่ 14 ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก ตามโครงการจัดตั้งกองพลทหารราบที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2559 วงเงิน 8,145,100 บาท ทำสัญญาวันที่ 19 เม.ย. 2559

7.ก่อสร้างตึกแถวนายททหารประทวน 10 ครอบครัวของโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ ต.น้ำริม อ.เมืองตาก จ.ตาก วงเงิน 13,280,000 บาท ทำสัญญาวันที่ 25 เม.ย. 2559

วิธีจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่จัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และมีบางรายการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง (อีอ๊อกชั่น) มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 3-4 ราย อย่างน้อย 1 ราย การชนะคู่แข่งหลักพันบาท และอย่างน้อย 3 โครงการที่คู่แข่งรายเดิม

ทั้งนี้ หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น จดทะเบียนวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ทุนเริ่มแรก 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 128/31/007 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายปฐมพล จันทร์โอชา เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ มีผู้ถือหุ้น 2 คน

1.นายปฐมพล จันทร์โอชา อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 128/31/007 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกลงหุ้นด้วนเงิน 500,000 บาท

2.นางวัลละภา จันทร์โอชา อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10/403 ซอยนวมินทร์ 93 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ลงหุ้นด้วยเงิน 500,000 บาท

ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2556 จดทะเบียนเพิ่มทุน 1,500,000 บาท มีผู้ถือหุ้น 3 คน คนละ 500,000 บาท ผู้ถือหุ้นรายใหม่ คือ น.ส.พัชรินทร์ ธีรวงศ์ภาสกร อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10/403 ซอยนวมินทร์ 93 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่

http://www.isranews.org/investigative/investigate-procure/item/50159-report_sonbigtig_20959.html

ooo

นี่เพียงเจ้าคุณลุง(ตูบ)ยึดอำนาจได้แค่เพียงสองปีเองนะ หลานยังโตได้ขนาดนี้ แล้วถ้าเจ้าคุณลุงอยู่ตามสัญญาอีก 20 ปีเนี่ย...แสนล้านเนี่ย ชิล ชิล เลยนะตัวเทอว์

มิตรสหายท่านหนึ่ง