วันจันทร์, กรกฎาคม 18, 2559

บทสนทนาว่าด้วยจริยธรรม กรณีสิ่งที่เนติวิทย์ทำ

บทสนทนาว่าด้วยจริยธรรม

พ่อ: กระติ๊บว่าสิ่งที่เนติวิทย์ทำ (การไม่ร่วมพิธีถวายบังคม) ผิดมั้ย?

ลูกสาว: ไม่ผิด เพราะเนติวิทย์ไม่ได้ขัดขวางหรือดูหมิ่นการถวายบังคมของผู้อื่น

พ่อ: แล้วมันแตกต่างกันมั้ย ระหว่างการที่เนติวิทย์ไม่เข้าร่วมพิธีตั้งแต่แรก กับการที่ปฏิเสธไม่ถวายบังคมแล้วเดินออกมา แบบไหนถูกต้องกว่า

ลูกสาว: ทำได้ทั้งสองแบบนั่นแหละค่ะ
แบบแรก (ไม่เข้าร่วมพิธี) เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพส่วนตัว แต่แบบที่สอง (เดินออกมา ไม่ถวายบังคม) เป็นการชวนให้ผู้อื่นในสังคมตั้งคำถามกับการกระทำของตนเอง (เพราะรัชกาลที่ 5 เป็นผู้ให้ยกเลิกการหมอบกราบและถวายบังคม เพื่อมิให้เป็นการกดขี่กันในสังคม)

พ่อ: แล้วคนที่ไม่พอใจเนติวิทย์ บอกว่าเนติวิทย์กวนตีน เขาผิดมั้ย?

ลูกสาว: ไม่ผิดค่ะ เพราะเขามีสิทธิที่จะไม่พอใจกับการตั้งคำถามของเนติวิทย์ โดยเฉพาะถ้าเป็นการตั้งคำถามในรูปแบบวิธีการที่เขาไม่คุ้นเคย หรือไม่ชอบ

พ่อ: แล้วคนที่ไม่พอใจเนติวิทย์ ไปโพสต์ด่าเนติวิทย์ เขาผิดมั้ย?

ลูกสาว: ไม่ผิดจ้า เพราะถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็น เช่นเดียวกับที่เนติวิทย์ก็แสดงความเห็น ผ่านการแสดงออกของตนเช่นกัน

พ่อ : แล้วมันจะผิดเมื่อไร?

ลูกสาว: เนติวิทย์จะผิดเมื่อไปขัดขวางการถวายบังคมของผู้อื่น หรือดูหมิ่นเหยียดหยามผู้ที่ถวายบังคม เพราะเป็นสิทธิที่คนจะถวายความเคารพ (แม้จะไม่ตรงกับพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 5 ก็ตาม)

ส่วนคนอื่นจะผิดก็ต่อเมื่อไปทำร้ายเนติวิทย์ หรือดูหมิ่นเหยียดหยามการแสดงออกอย่างสันติของเนติวิทย์

พ่อ: แจ่มเลยจ้า เข้าใจความคิดของคนรุ่นใหม่แล้วจ้า


Decharut Sukkumnoed