วันศุกร์, กรกฎาคม 22, 2559

จตุพร พรหมพันธุ์ : แถลงข่าว กรณี PEACE TV จอดำ


https://www.facebook.com/Jatuporn.UDD/videos/887988931313202/