วันจันทร์, กรกฎาคม 25, 2559

The Economist คาดผลประชามติ "โหวตโน"ชนะ

ที่มา TV24 NEWSROOM

The Economist คาดผลประชามติ "โหวตโน"ชนะ

#NEWSROOM #TV24 สำนักข่าว VoiceTV รายงานว่า หน่วยข่าวกรองนิตยสารอีโคโนมิสต์วิเคราะห์การเมืองไทย คาดฝ่ายโหวตโนชนะผลประชามติ แต่คณะรัฐประหารจะคายอำนาจในต้นปี 2561 เป็นอย่างเร็ว ท่ามกลางการประท้วงต่อต้านหนักหน่วงยิ่งขึ้น

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม บริการข่าวกรองของนิตยสาร ดิ อีโคโนมิสต์ เผยแพร่บทวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองไทยภายหลังประชามติ 7 สิงหาคม คาดการณ์ว่า คนไทยส่วนใหญ่จะออกเสียงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ แม้กระนั้น ทหารจะยังไม่มอบคืนประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน

บทวิเคราะห์อ้างถึงแถลงการณ์ของ เครือข่ายกลุ่มพลเมืองผู้ห่วงใย ซึ่งเสนอข้อเรียกร้อง 5 ข้อ อาทิ ขอให้เปิดการโต้อภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ และขอให้บอกประชาชนว่าหากร่างฯไม่ผ่านประชามติ คณะรัฐประหารจะทำอย่างไรต่อไป

หน่วยข่าวกรองของอีโคโนมิสต์ บอกว่า ข้อเรียกร้องดังกล่าวสะท้อนความอึดอัดคับข้องใจของสาธารณชนไทย จนถึงขณะนี้ รัฐบาลทหารยังไม่ประกาศกระบวนการมอบคืนประชาธิปไตยหากฝ่ายโหวตโนชนะ โดยบอกเพียงว่า หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านประชามติก็จะร่างฉบับใหม่ ก่อนหน้านี้ ทหารบอกว่าอาจนำรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งในอดีตกลับมาใช้

บทวิเคราะห์คาดว่า หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ คณะรัฐประหารอาจประกาศระยะเวลาจัดทำร่างฉบับใหม่ที่สั้นกว่าระยะเวลา 20 เดือนของฉบับลงประชามติ โดยยึดบางฉบับเป็นแนวทาง และเปิดช่องให้สาธารณชนมีส่วนร่วมมากกว่าเดิม เพื่อลดกระแสต่อต้านการใช้เวลาอย่างยืดเยื้อในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย

อย่างไรก็ตาม คาดว่ารัฐบาลรัฐประหารจะยืดกระบวนการเปลี่ยนผ่านออกไปอีก เพื่อให้มีเวลามากขึ้นที่จะโน้มน้าวคนไทยว่า รัฐบาลทหารทำผลงานด้านเศรษฐกิจและการเมืองได้เหนือกว่ารัฐบาลจากการเลือกตั้ง

ในการยืดระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว ไม่มีสัญญาณว่า รัฐบาลทหารมีความชอบธรรมทางการเมืองเพิ่มขึ้นในสายตาของสาธารณชน ด้วยเหตุดังนั้น คาดว่า ทหารจะเผชิญกับการประท้วงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและบ่อยครั้งยิ่งขึ้น เนื่องจากพลเมืองเชื่อว่า รัฐบาลทหารจะไม่ยอมเลิกควบคุมอำนาจโดยสมัครใจ

บทวิเคราะห์สรุปว่า ผลลัพธ์ของประชามติ 7 สิงหาคม คือ ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ทหารจะเริ่มกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญรอบใหม่ โดยครองอำนาจเบ็ดเสร็จต่อไปจนถึงอย่างน้อยในช่วงต้นปี 2561
...

ลิงค์บทความ The Economist : http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1394438523