วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 28, 2559

บก.ลายจุด Facebook live 28 กค. 59 ความเห็นต่อคุณอภิสิทธิ์ หลังประกาศ Vote No
https://www.youtube.com/watch?v=rV7c3B2lYYQ

Facebook live 28 กค. 59 บก.ลายจุด ความเห็นต่อคุณอภิสิทธิ์หลังประกาศ Vote No

SHTV

Published on Jul 27, 2016


ติดตาม บก.ได้ ที่ facebook
https://www.facebook.com/nuling?fref=ts