วันศุกร์, กรกฎาคม 22, 2559

ข่าวไทยในสื่อนอก 2 บทความที่น่าสนใจจาก the Economist ช่วงเปลี่ยนผ่าน: The generals who hide behind the throne and Twilight of the king
The generals who hide behind the throne
.....