วันอาทิตย์, กรกฎาคม 24, 2559

พอที่เถอะ! ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ

พอทีเถอะ

เค้าลางของประชามติจะเป็นเช่นไร คงจะคาดเดาได้ไม่ยากแล้ว ประวัติศาสตร์ของทุกชาติทุกภาษา ยืนยันอย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือ การยืนอยู่เพียงชั่วแล่นของระบบเผด็จการเท่านั้น (พวกอายุสั้น)

พอทีเถิดครับ ท่านอ้างความจำเป็นในเรื่องที่มาของท่าน ตอนนี้มันก็จบแล้ว บ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติ การตีรันฟันแทงก็มลายสูญสิ้นไปแล้ว ยังเหลือคือการเยียวยาสมานแผล (ซึ่งท่านทำไม่ได้)

ในฐานะที่เกี่ยวข้องอยู่บ้าง ต้องขอขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์หลายท่านที่กรุณา มองข้ามความเห็นต่างทางการเมืองที่แล้วๆมา ขอบคุณผู้นำพรรคชาติไทยพัฒนาในฐานะเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ขอบคุณคณะเอกอัครราชทูตหลายๆประเทศ ที่คอยให้กำลังใจและช่วยชี้แนะ และต้องขอบคุณอย่างยิ่งต่อครูบาอาจารย์ องค์กรเอกชน และผู้นำทางสังคมทั้งหลาย โดยเฉพาะ "กลุ่มเครือข่ายพลเมืองผู้ห่วงใย" ขอย้ำความเห็นว่า นี่ไม่ใช่การต่อสู้เพราะความรัก ความชอบ หรือ ชิงชังใครผู้ใด แต่เป็นการต่อสู้ในหลักการประชาธิปไตย ระหว่างการรักษาอำนาจอธิปไตยของประชาชนเจ้าของประเทศ กับ เผด็จการทหาร (ขอโทษที่ใช้ภาษาเรียกแบบนี้)

อย่าดันทุรังเลยครับ ปล่อยให้กลไกของระบอบประชาธิปไตยเดินต่อไปตามธรรมชาติเถอะ ปล่อยให้ขนบธรรมเนียมของสังคมกำกับขบวนการเปลี่ยนผ่านไปตามครรลองของมันเถิด กรุณาอย่าฝืนยืนท้าทายมวลชนเลย เราต่างทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดจะดีกว่า ท่านเองก็มีหน้าที่มากมายรออยู่ กองทัพรอท่านเพื่อการปฏิรูปอยู่ สงครามในรูปแบบได้แปรเปลี่ยนไปแล้ว สงครามก่อการร้ายในรูปแบบใหม่ "มือปืนเดี่ยว" ต่อเป้าหมายที่อ่อนแอกำลังเป็นภัยต่อประเทศชาติและสังคม กองทัพที่ "จิ๋ว-แจ๋ว-รวดเร็ว-เฉียบขาด-แม่นยำ และ HiTech" กำลังรอท่านไปปรับปรุงอยู่

ทิ้งการเมืองเถิดครับ (หรือกำลังมันส์) ทิ้งความเชื่อที่ว่า ท่านเท่านั้นที่รักประเทศ ไปเสีย ทิ้งความเชื่อว่า ทหารเท่านั้นเป็นผู้รักษาประเทศได้แล้ว ทิ้งความเคยชินว่า ความสงบเรียบร้อยคือ การเชื่อฟังคำสั่งของผู้เป็นใหญ่เสีย ทิ้งหลักคิดของท่าน (ไม่ทราบไปเรียนมาจากใคร) ว่า สิ่งที่ประเทศไทยและคนไทยต้องการคือ ประชาธิปไตยแบบไทยๆ (มันไม่มีหรอก) เป็นแค่ประดิษฐกรรมทางภาษาที่ท่านต้องการจะสอดแทรกความคิดและความเชื่อ (บ๊องส์ๆ) เพื่อรักษาอำนาจรัฐของท่านเท่านั้นเอง ตัวอย่าง คือ รัฐธรรมนูญฉบับที่รอประชามตินี่แหละ

ไปลงประชามติกันเยอะๆ นะครับ รัฐธรรมนูญเป็นของเราทุกคน

ที่มา

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี