วันอาทิตย์, กรกฎาคม 31, 2559

วิดีโอเทป รายงานสด. การเดินรณรงค์ Vote No ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ คนไทยในอเมริกา จาก FB LIVE Jom Petchpradab
https://www.facebook.com/jom.petchpradab?fref=ts