วันอังคาร, กรกฎาคม 26, 2559

ฟังอีกครั้ง วิสัยทัศน์ผู้นำประเทศที่แท้จริง "ทักษิณ" 2546
https://www.youtube.com/watch?v=nshTMdlJuPU&list=PL3XWjPnsAEO8lEwXTVLYjDLgUUpWRAjbF

Auto Play
....

เผื่อไม่ auto play ดูคลิปล่าง

.....


ooo


ทักษิณ2546วิสัยทัศน์ผู้นำประเทศที่แท้จริง 2
ทักษิณ2546วิสัยทัศน์ผู้นำประเทศที่แท้จริง 3

ทักษิณ2546วิสัยทัศน์ผู้นำประเทศที่แท้จริง 4
คลิปนี้ดูเหมือนจะซ้ำกับคลิป 1


ทักษิณ2546วิสัยทัศน์ผู้นำประเทศที่แท้จริง 5