วันจันทร์, กรกฎาคม 25, 2559

ทางเลือกประเทศไทย หลัง 7 สิงหา 59 -ปิยบุตร แสงกนกกุล - ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ - บดินทร์ สายแสง

https://www.youtube.com/watch?v=Wi9waInCzBQ

ทางเลือกประเทศไทย หลัง 7 สิงหา 59 -ปิยบุตร แสงกนกกุล - ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ - บดินทร์ สายแสง

prachatai

Published on Jul 24, 2016

"ทางเลือกประเทศไทย หลัง 7 สิงหา 59 การเสนออนาคตทางเลือกของประเทศไทย" ผู้ดำเนินรายการ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง ภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ่านต่อที่ https://t.co/qtR5Ph69bI

นำเสนอโดย ปิยบุตร แสงกนกกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
และ บดินทร์ สายแสง สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล