วันอาทิตย์, กรกฎาคม 31, 2559

รายงานสดจาก Jom Petchpradab March for Democracy หลังประท้วงหน้าสถานกงสุลฯhttps://www.facebook.com/jom.petchpradab/videos/10154333952758965/

https://www.facebook.com/jom.petchpradab?fref=tshttps://www.facebook.com/jom.petchpradab/videos/10154334038388965/