วันอังคาร, กรกฎาคม 26, 2559

ฟังตัวแทนจากจังหวัดชายแดนใต้ (2 คนสุดท้าย) งานเวทีประชามติที่ธรรมศาสตร์
https://www.youtube.com/watch?v=bkKUDvd5rJU&feature=youtu.be

ฟังสองท่านนี้ ข้ามไปที่ 1.43.15

ขอขอบคุณ Thanapol Eawsakul ที่แนะนำให้ฟัง