วันอังคาร, กรกฎาคม 26, 2559

หลัง "วิษณุ-อมร" บอก "วรเจตน์ "เสี่ยงผิดกม. "เกษียร" ถามบ้านมีกระจกไหม